Remiss: Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande

År: 
2017
Datum: 
2017-11-16
FF dnr: 
181/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2017/03188/FPM
Rubrik: 
Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande