Remiss: Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

År: 
2018
Datum: 
2018-04-09
FF dnr: 
245/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2018700632/B
Rubrik: 
Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker