Remiss: Promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

År: 
2016
Datum: 
2016-12-01
FF dnr: 
269/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/03015/S1
Rubrik: 
Promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket