Remiss: Remittering av betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m – järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)

År: 
2017
Datum: 
2017-02-03
FF dnr: 
159/4
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2016/04701/L3
Rubrik: 
Remittering av betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m – järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)