Remiss: Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet